För företag och skolor

Vill ditt team eller din skolklass se Stockholm ur ett nytt perspektiv? Street Minds anordnar unika stadsvandringar med guider som lever eller nyligen har levt i hemlöshet. Dessa vandringar erbjuder en lärorik upplevelse för er grupp samtidigt som ni bidrar till en organisation som gör verklig skillnad för människor i ekonomisk och social utsatthet.

Företag

Våra företagsanpassade stadsvandringar ger ert team chansen att lära känna nya sidor av de stadsdelar ni bor och jobbar i. Det är en unik upplevelse att dela med kollegorna för att stärka banden sinsemellan, och erbjuder insikter och perspektiv som kan inspirera till nya idéer och lösningar.

Genom att delta i våra stadsvandringar och stötta vår ideella verksamhet tar ni även ett viktigt socialt ansvar. Företag spelar en avgörande roll i att uppnå de Globala målen, där Street Minds arbete berörs av flera punkter i Agenda 2030. Att stötta en organisation som Street Minds är ett meningsfullt och konkret sätt att stärka er CSR-profil.
Street Minds erbjuder stadsvandringar för team av olika storlekar. Vandringarna sker i olika delar av Stockholm, och behandlar en mångfald av ämnen. Varmt välkommen att kontakta oss på vandringar@streetminds.se för att hitta den perfekta vandringen för ert företag.
Hur mycket kostar det?

Priset på stadsvandringarna varierar beroende på storleken på ert företag och ert team. Vi skräddarsyr våra erbjudanden för att passa era behov och önskemål. Vänligen kontakta oss så kan vi ge er mer detaljerad information och prisuppgifter som är anpassade efter just er situation.

Vad går pengarna till?

Större delen av de intäkter vi får genom stadsvandringar går till guiderna själva i form av lön. På så sätt bidrar ni till att skapa arbetstillfällen för människor i ekonomisk och social utsatthet.

En mindre del av intäkterna används för marknadsföring, vilket möjliggör att vi kan fortsätta sprida information om våra vandringar och därigenom skapa ännu bättre möjligheter för våra guider att försörja sig genom sitt arbete.

Hur lång tid tar en vandring?

Längden varierar lite beroende på vandring, men brukar generellt vara runt 1.5 h.

På vilket sätt bidrar företag till social hållbarhet genom att stödja Street Minds?

Social hållbarhet handlar om att skapa och upprätthålla samhällen där alla människor har möjlighet att leva ett värdigt liv med tillgång till grundläggande resurser och rättigheter. Att bidra till social hållbarhet kan ske genom att bidra till sociala strukturer och institutioner som främjar jämlikhet, inkludering och möjligheter för alla medborgare.

Street Minds är en ideell förening som jobbar med att skapa möjligheter och förbättra situationen för stockholmare som lever i ekonomisk och social utsatthet. Detta gör vi genom att erbjuda arbetsmöjligheter och andra former av stöd för att ge människor verktyg att påverka sina egna livsöden.

Skolor

Genom att delta i våra stadsvandringar får skolklasser möjlighet att se Stockholm genom ögonen på personer med erfarenhet av hemlöshet. Det är en unik upplevelse som hjälper barn och unga att utforska stadens komplexitet samt främjar empati och förståelse för olika levnadsvillkor.

Våra stadsvandringar utgör en meningsfull grund för diskussioner och läromaterial om samhällsfrågor och sociala orättvisor. Det ger eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att se världen från olika perspektiv och utmana fördomar och stereotyper. Att dessutom få kontakt med en organisation som Street Minds öppnar upp för idéer om hur man kan bidra och göra skillnad i samhället.

Street Minds erbjuder flertalet stadsvandringar för elever från högstadiet, gymnasiet och eftergymnasiala utbildningar. Vandringarna äger rum på olika platser i Stockholms innerstad och förorter och behandlar en mängd olika ämnen. Varmt välkommen att kontakta oss på vandringar@streetminds.se för att hitta den bästa vandringen för er klass.

Hur mycket kostar det? Finns det möjlighet till bidrag?

En stadsvandring kostar 2000 kr för en hel klass på cirka 30 personer och 1350 kr för en halv klass på cirka 15 personer.

För närvarande kan vi tyvärr inte erbjuda bidrag till skolklasser. Men om er skola är intresserad av möjligheten till bidrag, är ni varmt välkomna att kontakta oss. Er förfrågan hjälper oss i vår strävan efter stöd och bidrag, vilket i sin tur kan göra våra stadsvandringar tillgängliga för ännu fler skolor i framtiden.

Är vandringarna lämpliga för alla åldrar?

Våra stadsvandringar är generellt lämpliga för elever från högstadiet och uppåt. Det är dock viktigt att poängtera att vandringarna återspeglar en rå verklighet för människor i utsatta delar av samhället, vilket kan upplevas som obehagligt eller upprörande av vissa.

Vi rekommenderar att lärare och föräldrar tar hänsyn till elevernas mognadsnivå och känslomässiga utveckling innan de beslutar sig för att delta i en stadsvandring. Om det finns oro eller tveksamhet kring hur passande vandringen är för en specifik klass, är ni varmt välkomna att kontakta oss. Vi är mer än villiga att tillhandahålla ytterligare information och diskutera eventuella alternativ för att göra upplevelsen så meningsfull och bekväm som möjligt för alla deltagare.

Hur lång tid tar en vandring?

Längden varierar lite beroende på vandring, men brukar generellt vara runt 1.5 h.

Utöver guiden, deltar någon mer från Street Minds?

En ytterligare representant från Street Minds deltar alltid vid vandringar med skolklasser. Vi ber också att minst en lärare eller annan vuxen från er skola deltar under hela vandringen.

Hur kan vandringarna kopplas till läroplanen?

Stadsvandringarna kan integreras som en viktig del av samhällskunskapsundervisningen och stödja elevernas förståelse för grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Genom att utforska olika delar av staden och lyssna till berättelser från människor med erfarenheter av hemlöshet, ges eleverna en unik möjlighet att fördjupa sin insikt i samhällsstrukturer, socialpolitik och välfärdsstatens roll på ett mer konkret och engagerande sätt. Reflektioner och diskussioner kring de teman som behandlas under vandringarna möjliggör en djupare förståelse för samhället och elevernas egen roll i det.

Stadsvandringarna ger även eleverna möjlighet att leva sig in i och förstå andra människors situation, vilket är en av skolans målsättningar. Genom att interagera med guider och lyssna till deras berättelser, får eleverna även möjlighet att lära sig “samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia”, som formulerat i skollagen.

Är vandringarna tillgängliga för elever med olika behov eller funktionsnedsättningar?

Om er klass har elever med särskilda behov så får ni hemskt gärna kontakta oss, så ser vi över gemensamt om vi kan hitta en bra lösning för just era förutsättningar.