Samtidigt som Stockholms stad har en mängd tomställda fastigheter – hus som står tomma utan hyresgäster i väntan på renovering, försäljning eller rivning – så är mer än 2000 stockholmare just nu öppet hemlösa.

Street minds har gjort en namninsamling för att uppmärksamma denna sneda situation.

Vår önskan är att få igång Self help housing i Sverige och Stockholm. I England har det blivit en hel folkrörelse att bostadslösa är med och renoverar tomma fastigheter så att de själva kan bo i dem. Sverige och Stockholm behöver också Self help housing. Många av stadens hemlösa behöver både bostäder och sysselsättning. Det behövs nytänkande för att komma vidare med hemlöshetsproblematiken. Self help housing – att renovera och förvalta tomma hus i föreningsform – är en av flera vägar som borde provas i Stockholm.